Material Obligatori 

" MATERIAL OBLIGATORI CANICROSS 

Cinturó de canicross: 

 Per la cintura del corredor. Ha de ser còmode pel corredor i permetre acoblar-hi la línia de tir mitjançant un mosquetó.

No havent-se homologat models concrets, s'admetrà qualsevol cinturó que compleixi amb aquestes funcions, tot i que recomanem material específic o bé arnesos lleugers de muntanya.


Línia de tir:

Per unir el cinturó del corredor a l'arnès del gos.

Haurà de disposar d'una zona elàstica d'amortiguació que absorbeixi els impactes per evitar lesions a l'esquena del corredor o del gos. La llargada màxima ha de ser de 2 metres en posició estesa.

En cada extrem s'unirà amb un mosquetó al cinturó del corredor i a l'arnès del gos respectivament.Es recomana material lleuger, resistent i hidròfug.


Arnès de tir pel gos:

Ha de ser un arnés de tir, tot i que s'admetran alguns arnesos de passeigsempre que compleixin les següents especificacions.

- Haurà de ser resistent per garantir que el gos no el trenqui i s'escapi.

- Haurà de protegir el gos dels fregaments durant el tir. Per això les zones decontacte amb la pell del gos hauran de ser de material no abrasiu ni tallant.Les zones d'impacte (estèrnum i al voltant del coll) hauran de serencoixinades. Els equips amb gossos de pèl curt hauran de tenir en compteespecialment aquestes consideracions.

- Haurà de permetre l'extensió normal de les potes del gos senseimpediments.

- Disposarà d'una anella o corda en l'extrem final per unir-lo a la línia de tir.Es recomanen els arnesos creuats.

*Estaran explícitament prohibits els arnesos de passeig senzills que creuinhoritzontalment per davant de les potes davanteres, ja que poden provocardeformitats i impedeixen l'extensió normal de les potes davanteres.


Mosquetó de alliberació ràpida: NO OBLIGATORI

Aquest mosquetó ens serveix alliberar de forma ràpida la línia de tir, del cinturó de canicross en cas de caiguda i/o embolic de línies amb altres canicrossers.


Morrió (només gossos conflictius):

Els gossos que (sense ser perillosos) tendeixin a ser conflictius davant altresgossos, hauran de prendre la sortida amb morrió o bé fer-ho en darrer lloc.Igualment el corredor considerarà la conveniència de mantenir el morrió duranttota la cursa, sempre i quan no dificulti la respiració normal del gos, per la qualcosa haurà de ser de tipus cistella.


En qualsevol cas serà responsabilitat del corredor controlar el seu gos en totmoment, podent ser sancionat o retirat de la cursa en cas de no fer-ho.


© 2017 ICE DEA. 12 Pike St, New York, NY 10002
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started